Na jakie zarobki mogę liczyć?

W tym biznesie nie ma stałej wypłaty itp. Otrzymujesz tyle ile wypracujesz. Twój zarobek jest odpowiedni do obrotu generowanego przez Twoją grupę. Im większy obrót generowany tym większa premia. Oczywiście na początku – jak nie masz jeszcze swojej grupy klientów i dystrybutorów ten obrót jest mały, ale z czasem, gdy grono klientów i współpracowników się powiększy – automatycznie powiększy się obrót.

Tutaj przedstawiam wynagrodzenie zależne od obrotu (oczywiście są to dane uśrednione) –

kwota obrotu to jest łączny obrót wszystkich osób którzy znajdują się w Twojej biznesowej sieci

  • otrzymujesz 400zł za obrót ok.3000 zł
  • 800zl za obrót ok. 7000 zł
  • 1500 zł za obrót ok. 10 000 zł
  • 4000 zł za obrót ok 20 000 zł
  • 16 000 zł za obrót ok 80 000 zł
  • itd.

Pamiętaj : Im większa Twoja sieć współpracowników i klientów tym większy obrót.