Poniżej przedstawiam szczegółowy plan wynagrodzenia firmy CaliVita International

Każdy produkt oprócz swojej ceny klubowej posiada dwa rodzaje punktów

 1. punkty bonusowe PB – suma tych punktów na koniec miesiąca daje nam poziom 4% – 21%
 2. punkty handlowe PH – na podstawie tych punktów określana jest nasza wypłata : suma punktów handlowych x (poziom 4% do 21%)

Uśredniając można przyjąć że 1 PB = 0,3 zł


1. Premia podstawowa

Premia podstawowa w firmie CaliVita podzielona jest na rabaty od 4% do 21% zgodnie z poniższą tabelą. Suma punktów bonusowych całej Twojej struktury daje Ci określony poziom

Premia podstawowa Suma punktów bonusowych
0 % od 0 PB do 999 PB
4 % 1000 – 2999
7 % 3000 – 8999
10 % 9000 – 17 999
12 % 18 000 – 34 999
15 % 35 000 – 62 999
18 % 63 000 – 94 999
21 % 95 000 i więcejOprócz premii podstawowej firma nagradza swoich dystrybutorów licznymi premiami dodatkowymi które w sumie znacznie przewyższają premię podstawową

PREMIE DODATKOWE


2. Rabat Elite

W cenniku niektóre produkty oznaczone są czarnym znaczkiem ELITE – oznacza to, że na te produkty firma udziela dodatkowego 10% rabatu


3. Bonus progresywny

Firma nagradza aktywnych dystrybutorów. Jeżeli w aktualnym miesiąc Twój obrót był większy o min. 10% niż średnia z poprzednich 3 miesięcy Twoja wypłata będzie powiększona o min. 10%, jeżeli Twój obrót w danym miesiącu był większy o 50% – Twoje wypłata zostanie powiększona o 50%.

Przykład : jeżeli obrót w kwietniu był o 20% większy niż srednia z poprzednich 3 miesięcy (styczeń + luty + marzec) / 3  to firma w kwietniu wypłaca 20% więcej premii podstawoej


4. Bonus trzech lini

Jeżeli w Twojej strukturze znajdą się 3 osoby które będą osiągały odpowiednie poziomy – za każdą osobę otrzymasz premię – oczywiście im więcej osób tym większa premia.

W tabeli poniżej : Osiągnięty poziom to Twój poziom, a z lewej strony poziomy ludzi w Twojej strukturze. Np. będąc na poziomie 15% i posiadając w swojej grupie 3 osoby które osiągają poziom 10% – to za każdą osobę otrzymasz po 30$


5. Premia menedżerska

Najbardziej dochodowa premia!!!.

Jeżeli w Twojej strukturze będzie osoba która osiągnie poziom 21%, a ty osiągasz poziom Menedżera Palmowego (musisz mieć min. o 47 500 punktów bonusowych więcej niż osoba na poziomie 21%) wtedy kwalifikujesz się do premii menedżerskiej.

Warunek otrzymania premii menedżerskiej

 • min. jedna osoba na poziomie 21% + 47 500 grupowych punktów bonusowych z wyłączeniem osoby na 21%
 • lub 2 osoby na poziomie 21%

Premie menedżerska składa się z dwóch części

 • otrzymujesz 5% z całego swojego obrotu (z wyłączeniem grupy 21%) lub gwarantowane 500$ – wtedy tak jakbyś był na poziomie 26% (21% z premii podstawowej i 5% z premii menedżerskiej)
 • otrzymujesz 5% z całego obrotu grupy na poziomie 21% lub kwotę 600$ (jeżeli 5% z obrotu tej grupy jest mniejsze niż 600$ to i tak Tobie wypłacane jest MG (Minimum Gwarancji w kwocie 600$, dotyczy to sytuacji gdy masz m.in. 2 grupy na poziomie 21%)


6. Stability bonus

można porównać go do car bonus lub gift bonus

Jeżeli Twoja struktura będzie na tyle rozwinięta że pod Tobą pojawią się osoby które będą osiągały poziomy 21% i wyższe poziomy menedżerskie to za każdą taką osobę otrzymujesz co miesiąc extra premię od 100$ nawet do 2 000 $ za osobę miesięcznie

Przykład jeżeli jesteś na poziomie Silver Palm Manager i w swojej strukturze masz 3 osoby na poziomie Palm Manager to za każdą osobę otrzymujesz po 500$ miesięcznie, czyli 1 500 $ za 3 osoby co miesiąc – taka kwota spokojnie wystarczy na spłatę raty leasingu za wymarzony samochód lub np. własne mieszkanie

Przykład 2 : Jesteś na poziomie Palm Manager – w swojej strukturze posiadasz tylko jedną grupę 21% – wtedy co miesiąc otrzymujesz 200$

Pamiętaj że to wszystkie jest premią dodatkową.7. Executive Bonus

Jeżeli suma Twoich punktów bonusowych grupy osobistej (bez osób na poziomie 21%) wyniosą :

 • 140 000 PB – dostajesz dodatkowo 1% od swojego obrotu
 • 190 000 PB – dostajesz dodatkowo 2% od swojego obrotu


8. Premia Srebrna

Premia miesięczna – będąc na poziomie Menedżera Srebrnej Palmy otrzymujesz 1% obrotu wszystkich grup 21% sponsorowanych niebezpośrednio.


9. Podwójna premia srebrna

Premia wypłacana raz rocznie. Wynosi 0,25% rocznego obrotu wszystkich osób znajdujących się na poziomie Podwójnej Srebrnej Palmy lub wyższym.


10. Premia złota

Premia wypłacana raz rocznie. Wynosi 0,25% rocznego obrotu wszystkich osób znajdujących się na poziomie Menedżer Złotej Palmy lub wyższym.


11. Jednorazowe premie

Wypłacane po uzyskaniu konkretnego poziomu w hierarchii firmy


12. Wyjazdy zagraniczne

Firma dla najlepszych swoich Menedżerów co roku funduje  atrakcyjny wyjazd

 • 2008 USA Las Vegas
 • 2009 Wyspy Karaibskie
 • 2010 Brazylia


13. Car Bonus – Mercedes

Dla osób posiadających w swojej strukturze min. 2 grupy 21% firma funduje samochód marki Mercedes. W zależności od ilości grup 21% możemy wybrać klasę Mercedesa – od klasy B wzwyż.

Warunki do wypłaty premii

Osoby które osiągają poziomy do 10% włącznie nie są zobowiązane do jakichkolwiek zakupów aby otrzymać premię. Dla osób znajdujących się na poziomach 12% do 18% warunkiem minimalnym do wypłaty jakiejkolwiek premii jest osobisty zakup na 500PB (ok 190zł), dla osób uzyskujących poziom 21% i wyższy to minimum wynosi 1000 PB


Poziomy Menedżerskie w firmie CaliVita International

 • Menedżer Palmowy – Palm Manager (PM) – 1 grupa 21%
 • Menedżer Dwupalmowy – Double Palm Manager (DPM) – 1 grupa 21% przez min. 3 miesiące
 • Menedżer Trzypalmowy – Triple Palm Manager (TPM) – 1 grupa 21% przez min. 6 miesięcy
 • Menedżer Executive – Executive Manager (EM) – 190 000 PB grupy osobistej
 • Menedżer Star – Star Manager (SM) – 2 grupy 21%
 • Menedżer Srebrnej Palmy – Silver Palm Manager (SPM) – 3 grupy 21%
 • Menedżer Podwójnej Srebrnej Palmy – Double Silver Palm Manager (DSPM) 3 grupy 21% przez 6 miesięcy
 • Menedżer Potrójnej Srebrnej Palmy – Triple Silver Palm Manager (TSPM) 3 grupy 21% przez 12 miesięcy
 • Menedżer Srebrnej Grupy – Silver Group Manager (SGM) – 4 grupy 21%
 • Menedżer Silver Star – Silver Star Manager (SSM) – 5 grup 21%
 • Menedżer Złotej Palmy – Golden Palm Manager (GPM) – 6 grup 21%
 • Menedżer Podwójnej Złotej Palmy – Double Golden Palm Manager (DGPM) – 9 grup 21%
 • Menedżer Potrójnej Złotej Palmy – Triple Golden Palm Manager (TGPM) – 12 grup 21%
 • Dyrektor – Director (D) – 15 grup 21%
 • Dyrektor Executive – Executive Director (ED) – 18 grup 21%
 • Senator (S) – 20 grup 21%


Podsumowanie wypłaty

Twoja całkowita wypłata miesięczna składa się z następujących premii :

 • podstawowa premia procentowa (od 4% do 21%)
 • Rabat Elite (10% za wybrane produkty)
 • Bonus progresywny (do 50% do premii podstawowej)
 • Bonus trzech linii (od 5$ do 150$ za osobę w Twojej grupie)
 • Premia menedżerska (5% obrotu grupy 21% oraz 5% własnego obrotu)
 • Bonus Stability (od 100$ do 2000$ dolarów za osobę)
 • Executive bonus (1 lub 2% Twojego obrotu)
 • Premia srebrna (1% za grupy 21%)
 • CarBonus – Mercedes