Nowatorski program partnerski – możliwość szybkiego dochodu pasywnego

System premiowy Biznesowego Systemu Partnerskiego CaliVita® został opracowany jako odpowiedź na potrzeby osób, które chcą zwielokrotnić swoje dochody w krótkim czasie, pracując skuteczniej.

Ten projekt to wykorzystanie najnowszych trendów w segmencie MLM przez doświadczonych w branży menedżerów Sieci CaliVita® Polska oraz renomowanej, działającej od ponad 20 lat korporacji o zasięgu globalnym CaliVita® International, spełniającej najwyższe standardy jakościowe w zakresie partnerstwa biznesowego, produktowego oraz usług.

Tworząc zasady oraz schemat modelu biznesowego (matrycę) dla celów tego projektu, szczególną uwagę zwrócono na optymalizację i elastyczność systemu premiowego, oferującego szeroki zakres premii i nagród za realne wyniki Twojej pracy.

Poznaj szczegóły, w jaki sposób Twoja struktura może zwiększać obroty nawet bez Twojego bezpośredniego udziału oraz jak możesz otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie uwzględniające OBRÓT CAŁEJ SIECI uczestników BSP, będąc jego aktywnym uczestnikiem!

STRUKTURA

Program Biznesowego Systemu Partnerskiego CaliVita® opiera się na budowie grupy osób rekomendowanych w ramach ściśle określonego algorytmu, którego efektem jest matryca dwójkowa. Oznacza to, że w pierwszej linii swojej struktury może posiadać maksymalnie dwóch uczestników programu – partnerów biznesowych BSP.

Dlaczego wykorzystaliśmy koncepcję systemu dwójkowego (binarnego) w budowie struktur?

Ponieważ pozwala w największym stopniu tworzyć najtrwalsze struktury partnerskie, a więc zapewnia stabilność biznesów naszych partnerów.
W jaki sposób?

Dzięki ograniczeniu ilości uczestników w bezpośredniej, pierwszej linii do dwóch osób, każdy kto przyłączy się do powstającej sieci, może liczyć na pomoc osób rekomendujących z górnych linii, jak również pomagać swoim osobom zarekomendowanym bezpośrednio i pośrednio.

W tym modelu biznesowym, nawet rekomendująca Ciebie osoba też może przyczynić się do bardzo szybkiego tworzenia Twojej struktury. Każdy aktywny uczestnik programu BSP – niezależnie, gdzie znajduje się w strukturze, w linii nad czy pod Tobą – zapewnia korzyści Tobie i wszystkim uczestnikom! Nie ma więc znaczenia czy jesteś na samej górze, czy na samym dole, gdyż wszyscy pracują na wspólny sukces.

PREMIE

Istnieje pięć możliwych źródeł dochodu:
Premia za Start    10-25%
Premia za dodatkowy zakup    10-25%
Premia Pasywna    5-9%
Premie Puli Podziału Zysków    5%
Premia Leasingowa    3%
PREMIA ZA START

Ta premia to szybkie pieniądze wprost do Twojego portfela. Otrzymujesz aż 25% wartości netto pierwszego zakupu pakietu Alive każdej nowej osoby, którą bezpośrednio zarekomendujesz. Otrzymujesz również 10% wartości netto pierwszych zakupów dokonywanych przez osoby pośrednio przez Ciebie rekomendowane w Twojej pierwszej i drugiej linii (2 i 3 linii nowego uczestnika).
Linia         Wypłacona Premia
3    Rekomendujący Twojego Rekomendującego    10%
2    Rekomendujący Ciebie    10%
1    TY    25%
0    Nowy uczestnik bezpośrednio rekomendowany przez Ciebie    0%

PREMIA ZA DODATKOWY ZAKUP

Jeśli w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego dokonasz zakupu więcej niż jednego pakietu Alive, otrzymasz zwrot aż 25% wartości netto dodatkowo zakupionego pakietu. Wypłacamy również bonus 10% wartości netto dodatkowych zakupów dokonywanych przez osoby pośrednio przez Ciebie rekomendowane w Twojej pierwszej i drugiej linii.
Linia         Wypłacona Premia
2    Rekomendujący Twojego Rekomendującego    10%
1    Rekomendujący Ciebie    10%
0    Twoje dodatkowe zakupy    25%
PREMIA PASYWNA

Otrzymujesz 5% wartości netto wszystkich miesięcznych zakupów dokonanych przez uczestników znajdujących się w 1-3 linii Twojej struktury oraz 9% z linii 4-6! Jeśli posiadasz całą wypełnioną strukturę, w której wszyscy uczestnicy są aktywni, możesz uzyskać dochód w wysokości ponad 1000€ miesięcznie. Jeśli stworzysz kolejne struktury (tzw. klony), Twój dochód może zostać łatwo zwielokrotniony!
Lina    Liczba osób
Procentowa wartość Premii    Zdobyte PV
1    2    5%    10 PV
2    4    5%    20 PV
3    8    5%    40 PV
4    16    9%    144 PV
5    32    9%    288 PV
6    64    9%    576 PV
Suma    126         1078 PV

Uprawnienia do otrzymania Premii Pasywnej z linii 4-6 zyskasz, jeśli w swojej strukturze będziesz posiadał minimum dwóch (2) bezpośrednio rekomendowanych aktywnych uczestników.
PREMIE PULI PODZIAŁU ZYSKÓW

To jest właśnie ten moment, kiedy zaczyna się gra o najwyższe stawki!

5% z całego obrotu netto Biznesowego Systemu Partnerskiego CaliVita® jest przekazywane do Puli Podziału Zysków, z której dwa razy do roku wypłacana jest Premia tym uczestnikom BSP, którzy spełnili poniższe warunki:

Jeśli Twoja struktura liczy minimum 180 aktywnych uczestników i w jej jednej odnodze znajduje się minimum 60 aktywnych uczestników, a pozostali uczestnicy znajdują się w drugiej odnodze oraz, jeśli jesteś bezpośrednio rekomendującym minimum pięciu (5) aktywnych uczestników w całej swojej strukturze, stajesz się Lider’em.

40% wartości Puli Podziału Zysków jest dzielone pomiędzy wszystkich Lider’ów.

Supervisor’em staje się uczestnik, w którego strukturze, w danym miesiącu rozliczeniowym, w obu jej odnogach znajdują się uczestnicy osiągający poziom Lider’a lub Supervisor’a i Lider’a lub Director’a i Leader’a.

30% wartości Puli Podziału Zysków jest dzielone pomiędzy wszystkich Supervisor’ów.

Director’em staje się uczestnik, w którego strukturze, w danym miesiącu rozliczeniowym, w obu jej odnogach znajdują się uczestnicy osiągający poziom Supervisor’a lub Director’a i Supervisor’a lub w obu jej odnogach znajdują się uczestnicy osiągający poziom Director’a

30% wartości Puli Podziału Zysków jest dzielone pomiędzy wszystkich Director’ów.
PREMIA LEASINGOWA

Twój wymarzony samochód jest na wyciągnięcie ręki!

Aż 3% z całego obrotu Biznesowego Systemu Partnerskiego CaliVita® przeznaczamy na sfinansowanie rat leasingowych! Jeśli spełnisz warunki, otrzymasz z Puli Leasingowej nawet 350€ każdego miesiąca, w którym spełniłeś warunki! Te pieniądze to również potwierdzenie Twojego sukcesu. Otrzymywane kwoty z Puli Leasingowej możesz przeznaczyć tylko na sfinansowanie dóbr materialnych (samochód, motocykl, dom, jacht bądź łódź motorowa, itp.) po wcześniejszej akceptacji zakupu przez Firmę.
KLONY – ZWIELOKROTNIONY ZAKUP

Nie ma żadnych ograniczeń przy budowie struktur i biznesu w ramach Biznesowego Systemu Partnerskiego CaliVita®!

Chcesz zarobić więcej?

Jeśli Twoja struktura zostanie wypełniona 150 uczestnikami i jeśli posiadasz w niej minimum czterech (4) aktywnych bezpośrednio rekomendowanych uczestników, możesz zacząć budować kolejną strukturę, jako KLON.

Ten proces możesz powtarzać wiele razy, każdorazowo spełniając warunki, a dzięki temu prowadzić stabilny biznes o nieograniczonych dochodach…