Czy to nie cudownie przejść na emeryturę w wieku 30 – 40 lat, bez martwienia się o wypłatę z upadającego ZUS. Taką możliwość daje nam dochód pasywny – czyli nasz zarobek bez angażowania nas samych

Oto definicja dochodu pasywnego z Wikipedii

Dochód pasywny – Oznacza okresowy (np. comiesięczny) dochód bez stałego angażowania własnej pracy.

Osiągniecie dochodu pasywnego wymaga jednakże sporo uwagi, pracy oraz wiedzy.

Dochód pasywny można porównać z emeryturą oraz innymi świadczeniami wypłacanymi przez państwo lub jego instytucje, choć jego osiągniecie możliwe jest znacznie wcześniej.

Istnieje wiele przykładów źródeł dochodu pasywnego.

Osoby osiągające dochód pasywny bez wkładu własnej pracy nazywamy rentierami.

Dochód pasywny otrzymywany jest wtedy, gdy raz wykonana praca (akcja, działanie) przynosi ciągłe zyski.

Przykłady dochodu pasywnego:

  • Odsetki z depozytów bankowych,
  • Zautomatyzowany płatny serwis internetowy np. zarabianie na reklamach kontekstowych,
  • Dochody z wynajmu posiadanych nieruchomości,
  • Dywidenda z posiadanych akcji,
  • Dochody z praw autorskich, licencji, patentów,
  • Posiadanie dużego biznesu z odpowiednią kadrą managerską,
  • Dochody z marketingu sieciowego, MLM,
  • Dochody z funduszy inwestycyjnych,
  • Renta, emerytura, świadczenia rodzinne.