Dla naszych Liderów przygotowaliśmy nagrody za uzyskanie odpowiednich poziomów

  • 10% – zaproszenie na kolejne szkolenie lub warsztaty
  • 12% – podwójne zaproszenie na kolejne szkolenie lub warsztaty


  • 15% – mini laptop do prezentacji


  • 18% – projektor BenQ + ekran 125cm x 125 cm

  • 21% (2 x uzyskany poziom) – Siedmiodniowy dwuosobowy pobyt w Egipcie wraz z  przelotem – Hurgada, Hotel Golden Five 5* HB (w okresie: 24 września – 1 października 2011)

Regulamin

System nagród obejmuje wyłącznie osoby będące w naszej grupie osobistej
Do grupy osobistej nie należą te grupy, na których czele stoi osoba, która wcześniej osiągnęła poziom 21%.
W chwili, kiedy osoba będąca w naszej grupie osobistej uzyskuje poziom 21% otrzymuje ostatnią swoją nagrodę. W tym samym miesiącu ostatnie nagrody otrzymują wszystkie osoby, które w grupie tej osoby osiągnęły nagradzane poziomy.

Nagrody otrzymują wyłącznie aktywne osoby, które uzyskując pierwszy raz kolejny nagradzany poziom, nie mają w swojej grupie żadnej osoby na tym samym poziomie. Jeśli taka sytuacja nastąpi, wówczas nagrodę otrzyma osoba będąca poniżej.

Zaproszenia na szkolenia/warsztaty, będą wysyłane po potwierdzeniu zdobytego poziomu.
Zaproszenia będą miały charakter imienny i nie można przekazywać ich innym osobom.

Nagrody nie podlegają negocjacjom, ani w zakresie ceny, ani w przypadku zagranicznego pobytu (miejsce i terminu wyjazdu). W przypadku braku możliwości udziału w wyjeździe w podanym terminie nagroda przepada. Uprawniony do wyjazdu wraz z towarzyszącą osobą jest Lider, który osiągnie dwukrotnie poziom 21% w okresie kwalifikacyjnym.

Okres kwalifikacyjny dotyczący poziomu 21 rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia, a kończy w 30 marca następnego roku. warunkiem tym okresie Lider musi 2 x uzyskać poziom 21%.

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w programie nagród  jest aktywne budowanie MLM poprzez prezentacje biznesowe oraz uczestnictwo we wszystkich szkoleniach i warsztatach.

Brak uczestnictwa w dowolnym szkoleniu czy warsztatach automatycznie eliminuje daną osobę z programu nagród.

Nagrody mają charakter uznaniowy, a nie obligatoryjny i wręczane będą na najbliższych szkoleniach.